FAIP

Моечная машина FAIP H 142 OT 450л/ч, 140 бар, латун. IDAF 92152 у/п

21 190 руб.