+7 (495) 646-08-66 +7 (495) 646-08-66

+7 (495) 221-08-93 +7 (495) 221-08-93

FAIP

Моечная машина FAIP H 142 OT 450л/ч, 140 бар, латун. IDAF 92152 у/п

21 190 руб.